/ Climasol energietechnieken

Ventilatie

Een groot deel van je tijd breng je binnenshuis door. Je hebt dus alle belang bij een goede ventilatie.

Een continue aanvoer van verse lucht

In principe heeft een mens 20 m³ verse lucht per uur nodig. Zonder een goede ventilatie blijf je telkens dezelfde -vervuilde- lucht inademen, wat niet bevorderlijk is voor je gezondheid, welbevinden en prestaties.

Oude woningen zijn vaak minder goed geïsoleerd, dus daar is ventilatie doorgaans niet zo’n groot probleem. Bij nieuwbouwwoningen en renovaties echter laat de luchtkwaliteit vaak te wensen over. Een ventilatiesysteem is dan geen overbodige luxe. Zo’n systeem garandeert een continue aanvoer van verse lucht, terwijl vervuilde lucht (ook continu) wordt afgevoerd.

De werking van ventilatiesystemen

Een groot deel van je tijd breng je binnenshuis door. Je hebt dus alle belang bij een goede ventilatie. Een ventilatiesysteem zorgt ervoor dat vervuilde binnenlucht wordt afgevoerd, en dat frisse lucht wordt binnengevoerd. Op deze manier voorkom je tal van problemen (zoals vocht en schimmels in huis), die allerlei gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Een slechte luchtkwaliteit kan astma en allergieën (hoe vochtiger het huis, hoe meer huisstofmijt!) in de hand werken, en symptomen van reuma kunnen verergeren.

(Condensatie-)vocht kan ook zorgen voor problemen aan muren, zoals loskomend behang, houtrout en beschadigd pleisterwerk, om maar een paar voorbeelden te noemen. 


De meest geschikte oplossingen

De oplossing hiervoor is absoluut het overwegen waard. Er zijn verschillende opties wat ventilatiesystemen betreft, aangepast aan het beschikbare budget en specifieke noden.

Er bestaat zowel centrale als decentrale ventilatie.

We lijsten hieronder enkele mogelijkheden op:

Er zijn verschillende soorten centrale woningventilatie

Centrale woningventilatie kan op vier manieren gebeuren. Waar je uiteindelijk voor kiest wordt o.a. bepaald door je eigen voorkeur, de architectuur van de woning en het beschikbare budget.

Ventilatiesysteem A

(Volledig natuurlijke luchtaanvoer en -afvoer)

Dit systeem vereist geen mechanische installaties: de ventilatie wordt geregeld via ingebouwde ventilatieroosters in de ramen. Je kan deze roosters zelf handmatig bedienen en de openingen groter of kleiner maken. Vervuilde lucht wordt afgevoerd via een ventilatiekanaal in de keuken of badkamer.

Ventilatiesysteem B

(Mechanische luchtaanvoer en natuurlijke luchtafvoer)

In sommige gevallen ligt een natuurlijke aanvoer van lucht niet voor de hand: denk maar aan appartementen, een luide en drukke omgeving buiten, bepaalde kamers waar geen raam voorzien is…. Als dit het geval is, moet verse lucht mechanisch worden aangevoerd via ingebouwde ventilatoren in meerdere ruimtes. Voor het overige stemt dit systeem overeen met systeem A: de afvoer van vervuilde lucht verloopt via roosters in eerder vochtige ruimtes zoals de badkamer of wasplaats.

Ventilatiesysteem C

(Natuurlijke luchtaanvoer en mechanische luchtafvoer)

Een ventilatiesysteem met een mechanische luchtafvoer zorgt ervoor dat vochtige en vervuilde lucht aangezogen worden via luchtkanalen (in bv. keuken en badkamer) en vervolgens wordt afgevoerd. 
De luchtaanvoer verloopt zoals bij de vorige types (A en B) via roosters in ramen en deuren.


Een klassiek C-systeem zorgt voor een continue luchtaanzuiging. een zogenaamd C+ -systeem ververst de lucht alleen op die momenten dat het nodig is. Dit systeem levert ook een betere luchtkwaliteit dan het basic C-systeem. 


Hou er bij dit type installaties wel rekening mee dat de temperatuur van de buitenlucht onveranderd binnenkomt: afhankelijk van het seizoen kan dit dus voor ongewenste extra koude of warmte zorgen. Het systeem is wel nog steeds budgetvriendelijker dan ventilatiesysteem D.

Ventilatiesysteem D – balansventilatie

(Volledig mechanische luchtaanvoer en -afvoer)

De ventilatie verloopt bij systeem D volledig geautomatiseerd. De lucht wordt via verschillende leidingen (ventilatiekanalen) en ventilatoren over de ganse woning verdeeld zonder dat de luchtaanvoer en -afvoer mekaar kruisen/hinderen. Aanvoer en afvoer zijn continu in balans, vandaar ook de benaming ‘balansventilatie’.


Ventilatiesysteem D is heel energiezuinig omdat het warmte recupereert: de warmtewisselaar van het systeem gaat de warmte van de afgevoerde binnenlucht gebruiken om de aangevoerde koude buitenlucht op te warmen. 
Een bijkomend voordeel in vergelijking met andere types van ventilatiesystemen is dat de buitenlucht gefilterd wordt. Op die manier komen er aanzienlijk minder pollen en luchtvervuiling de woning binnen.

Dit ventilatiesysteem is het meest efficiënte systeem op de markt, maar brengt een hogere investeringskost met zich mee dan de andere types. Een regelmatig onderhoud is aangewezen, maar de frequentie hiervan is afhankelijk van meerdere factoren. Een deskundige plaatser zal hierover gepast advies kunnen geven voor elke specifieke woning.

Professionele ventilatieplaatsers

Het is bij eender welk type ventilatiesysteem aangewezen om een beroep te doen op professionele ventilatieplaatsers. Er moet namelijk met heel wat factoren rekening gehouden worden om een efficiënte plaatsing te garanderen en gebreken uit te sluiten.

/ Ruim aanbod aan energietechnieken

Andere diensten van Climasol

Centrale verwarming
Warmtepompboilers
Airco's
Vloerverwarming
Sanitair
Hoogrendementsketels
Warmtepompen